Lars Pedersen blev født 31-01-1873 på en gård på Himmerlevmark ved Roskilde. Gården hedder i dag "Munksøgård". Han var søn af Peder Nielsen og hustru Kirsten Pedersdatter. Han var udlært sadelmager og flyttede til Vejlby i Aarhus. Her mødte han Petrea Kirstine Hansen, som boede hjemme hos sin moder. Hun var 22 år og han 23 år, da de blev gift i Vejlby Kirke d. 05-05-1896. De fik 15 børn sammen, hvor to af børnene blev født i Vejlby d. 28-07-1896 og døbt d. 08-11-1896 i Vejlby Kirke. Hun fik navnet Andrea Hansine Pedersen. I de følgende år efter som børnene kom til, flyttede de mange gange. Han deltog i organisationsarbejde og var kendt i mange foreninger for sin ukuelige energi. Indtil 1910 arbejdede han som sadelmagersvend, men så kaldtes der på hans rige og store evner fra mange sider. Han kom også ind i forsikringsbranchen. Der fortælles, han var opstillet til Landstinget, som fandtes fra 1849-1953. Derfor søgte han om at få navnet Munksø, som gården hed, der hvor han stammede fra. Navnet var mere genkendeligt end Pedersen, men han kom ikke ind. Han fik navnet bevilliget 25-11-1921. Han var nu 48 år gammel.

Alle deres børn fik navnet Munksø undtaget den ældste Andrea Hansine Pedersen, som blev gift med Jørgen Jørgensen d. 06-01-1919 i Silkeborg Kirke. Han var født på Elhøjgård på Skjoldelev Mark. De fik en datter som blev født d. 28-04-1921 i Sabro. Hun var den første, der blev født Munksø. Ægteparret Munksø boede en del år i Silkeborg, hvor de også byggede et hus på Solbakkevej nr. 12, som er der endnu og navnet Munksø er stadig på facaden. I 1927 flyttede Lars og Kirstine Munksø til Vejgård ved Aalborg. Her kom han hurtigt ind i forskellige foreninger, han sad i sognerådet, hvor han var børneværnsformand. Efter sit fyldte 70 år blev det især folke- og invalidepensionisternes interesse han varetog. Det sidste sted, de boede, var jo i Vejgård. Deres hus lå i Thorsgade nr. 27, navnet på huset var "Hero". Lars Munksø døde d. 30-05-1958. Kirstine Petrea Munksø boede i huset til sin død i december 1961.

Deres ældste datter Andrea Hansine som var gift med Jørgen Jørgensen, fik fem børn. To af dem fik navnet Munksø som mellemnavn, den ældste datter og den yngste søn. Aage Munksø Jørgensen som blev født d. 05-01-1937 på "Grødebakkegården" i Lading. D. 19-04-1965 blev han gift i Lading Kirke med Annelise Andersen som var født d. 19-04-1945 i Aarhus. De flyttede til Aidt, hvor de fik en søn d. 29-11-1966. Han blev døbt Jørgen Munksø Jørgensen d. 19-02-1967 i Aidt kirke. Han kom til at hedde Jørgen efter sin farfar, som desværre var død d. 22-10-1966. D. 02-11-1970 fik de så en datter, som blev døbt Dorthe Munksø Jørgensen d. 31-01-1971 i Aidt Kirke.

Dorthe Munksø Jørgensen fik en datter Emilie Munksø Christensen d. 19-02-2001, og d. 09-09-2004 fik hun sønnen Magnus Munksø Christensen.

Jørgen Munksø Jørgensen fik sin første søn Mathias Munksø Jensen d. 18-08-2000, og den næste søn fulgte fire år senere Mikkel Munksø Jensen d. 11-10-2004.