Munksøgård er et økologisk bofællesskab ved Roskilde. Bebyggelsen består af blandede boformer nemlig leje- andel- og ejerboliger, og er med til at skabe et boligområde med udstrakte miljøhensyn integreret både i etablering og drift. Munksøgård fokuserer også på fællesskab med fælleshuse, fælles arealer og fælles aktiviteter i området.

På Munksøgårds egen hjemmeside kan der læses mere om beboerne, samt deres økologi, demokrati, samhørighed og andet generelt information.

Munksøgård

 Billede af Munksøgård og omegnen